WITAM NA STRONIE POŚWIĘCONEJ IRYSOM
WSZYSTKIE ZDJĘCIA POCHODZĄ Z MOJEJ DZIAŁKI I ZOSTAŁY ZROBIONE W LATACH 2002-2019 
Moja kolekcja irysów amerykańskich liczy sobie 20 lat .
Pod każdym zdjęciem znajdują się nazwa irysa, rok i nazwisko rejestratora oraz uzyskane nagrody.

Organizacja AIS ustaliła następujące nagrody dla irysów :
HM (Honorable mention – zaszczytne wyróżnienie) - pierwsze wyróżnienie najwczęśniej po 2 latach od zarejestrowania otrzymuje 10 % odmian.
AM (Award of merit-dyplom uznania ) tę nagrodę może uzyskać 10 % nagrodzonych nagrodą HM po upływie 2 lat
Po kolejnych 2 lat hodowcy mogą ubiegać się o inne nagrody :
WM - nagroda im Wistera dla 3 najlepszych irysów bródkowych w danym roku.
SM - najwyższe wyróżnienie dla irysów pośrednich IB (nagroda im.braci Sass)
KM- medal im Harolda Knowltona dla irysów BB (rabatowych)DM - Najwyższym odznaczeniem jest medal im. Dykesa. Otrzymuje go tylko jeden irys w roku. 


ODMIANY, KTÓRE ZAKWITŁY U MNIE DO 2017 ROKU, PODANE SĄ W PORZĄDKU ALFABETYCZNYM.
WIĘKSZOŚĆ ODMIAN MA W TYM ROKU TYLKO 1 SŁABE KŁĄCZE I ZAZNACZYŁEM  JE POCHYŁYM CZERWONYM DRUKIEM , 
POZOSTAŁE DRUKIEM CZARNYM PROSTYM.
ODMIANY CAŁKOWICIE ZNISZCZONE NIE ZOSTAŁY USUNIĘTE ZE STRONY ALE ZAZNACZONE PRZEKREŚLONYM CZERWONYM DRUKIEM  
Oznaczenie kolorystyczne podpisów pod zdjęciami nie zawsze jest aktualne.
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 -  irysy IB
2020
2009
2010
2012
2013
2014
 2015 
2016
2017
2018
2019
2020
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW